Yangın Hasarlarında Yapılacak İşlemler - Batı Eksperlik

İNŞAAT MÜH. - SİGORTA EKS. HÜSEYİN EŞREFOĞLU 0552 271 88 21 - info@batieksperlik.com

Batı

Eksperlik
Profesyonel Çözüm Ortağınız
İçeriğe git

Yangın Hasarlarında yapılacak işlemler

Batı Eksperlik
Published by içinde Sigorta Hasarları · 12 Ocak 2018
Yangın anında:
1. Alarm sistemlerini yangın anında derhal devreye sokmalı,
2. En yakın itfaiyeye yangın ihbarında bulunmalı,
3. Yanan malların kurtarılması, başka bir yere nakledilmesi ve koruma altına alınması konularında elinden geleni yapmalıdır.
Hasar oluşursa:
1. Sigorta şirketine, brokere ya da acenteye en kısa zamanda bilgi vererek eksper tayin edilmesini sağlamalı,
2. Eksper ve bilirkişilerin hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, koruma altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermeli, her türlü inceleme için kolaylık sağlamalı,
3. Tayin edilen eksper ya da bilirkişinin istemiş olduğu her türlü bilgi ve belgeyi acilen hazırlamalı,
4. Zorunlu haller dışında hasarın gerçekleştiği yerde ve eşyalarda değişiklik yapmamalı,
5. Hasarın gerçekleşmesinin nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemek üzere delillerin saptanmasına, hasara neden olan kişi ve kuruluşa ya da onların sigorta şirketine ödeme yaptırmaya (rücu) yönelik, sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri istenilen sürede sigortacıya vermeli,
6. Yangın sonucunda oluşan tahmini hasar miktarını yazılı olarak istenen süre içinde sigortacıya vermeli,
7. Bina veya eşyalar için yapılmış başka sigorta sözleşmeleri olması durumunda bunları sigortacıya bildirmelidir.
Sigorta ettiren ya da sigortalı, yangın hasarının gerçekleşmesi ve yukarıda bahsi geçen konulara dikkat etmemesi durumunda, oluşan zarar miktarında artış olursa, söz konusu artış miktarı sigortacının ödeyeceği tazminat miktarından indirilir.
Sigorta ettiren ya da sigortalı, hasarın gerçekleşmesine bilerek sebep olursa veya zarar miktarını bilerek artırırsa, sahip olunan poliçeden doğan hasar tazminatını alamaz.


Created By Eşrefoğlu
İçeriğe dön